EnglishFarshiArabic
ما   بهترین در جهان  را به  شما  ارائه  میکنیم

Geoelectric

یکی از مطمئن ترین روش های پیدا کردن اتاقک ،حفره ،یا دفینه و گنج استفاده از روش جیو الکتریکال است .به این صورت که جریان برق به داخل زمین فرستاده میشود و برگشت آن و میزان مقاومت زمین اندازه گیری می شود

FS-reflexions
در نقاط خشک و بیابانی پیدا کردن بهترین نقطه برای حفاری برای چاه آب یکی از چالشهای مهندسی و  متخصصین این کار بوده است

FS-reflexions
اگربه دنبال حفره ،اتاقک ،قبر یا غار می گردید این دستگاه تا عمق 40 متر نفوذ می کند و وجود آنها را در محل مورد اسکن شما تشخیص می دهد
FS-reflexions
یکی از مطمئن ترین روش های پیدا کردن اتاقک ،حفره ،یا دفینه و گنج استفاده از روش جیو الکتریکال است .به این صورت که جریان برق به داخل زمین فرستاده میشود و برگشت آن و میزان مقاومت زمین اندازه گیری می شود